Du är den text

Du är den ende som hemligen ser mig Fast ingen har talat, du vet vad jag ber dig Min längtan är bara du Blott du mig ger ett enda litet ord är jag din Du är den ende jag aldrig kan glömma Din mun, dina ögon, din lugnande stämma Och därför jag ber dig nu Blott du mig ger ett enda litet ord är jag din Och du är den som får mig hoppas Du är den som får mig le All min kärlek får du bära All min längtan vill jag ge Ja, all min kärlek får du bära Hela livet vill jag ge. Writer(s): Sonja Alden Lyrics powered by www.musixmatch.com. Noch keine Übersetzung vorhanden. Du är den ende Lyrics: Du är den ende / Som hemligen ser mig / Fast ingen har talat / Du vet vad jag ber dig / Min längtan är bara du / Blott du mig ger / Ett enda litet ord, är jag din / Du ... Worship & bible database. Free transposable text and chord to worship songs. Bible database with Strongs number. Du är den ende (English translation) Artist: ... The Swedish text is written by the poet Bo Setterlind, year 1966. The music is the mysterious and famous “Romance anónimo”. No one knows where it comes from; may be a Ukrainian folk song that Mikhail Glinka brought to Spain. Du Är Allt Lyrics: Du är allt jag nånsin önskat / Du är allt jag nånsin drömt / Du är den som får mig minnas / Alla drömmar jag har glömt / Och du är den som får mig hoppas / Du är ... Lill Lindfors (Maj Lillemor Lindfors) Texter till Du är den ende: Du är den ende som hemligen ser mig, / fast ingen har talat, du vet va...

Jobb

2011.06.07 18:32 Jobb

För dig som söker jobb eller vill rekrytera.
[link]


2012.05.29 16:12 freakylol Redditörers skattjakt

Göm något, ta kort på närområdet, nämn orten/platsen. Sen väntar vi... Om du skulle hitta överraskningen, ta gärna kort på den och kanske dig själv tillsammans med den. Idén kom från redditör arvinja, som tittat till http://www.reddit.com/finddit.
[link]


2012.07.31 16:12 krepps hehu

hehu
[link]


2020.09.13 10:50 Gludens Fjortonde söndagen efter trefaldighet

TEMA
Enheten i Kristus
LITURGISK FÄRG
Grön
ALTARDEKORATION
På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.
Högtiden infaller 22 veckor efter påskdagen.
En välkänd text är ett avsnitt ur Jesu översteprästerliga förbön i Johannesevangeliet, samt en text ur Lukasevangeliet där Jesus säger: Den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.
Bibeltexter
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Amos kapitel 9, vers 11-15 Den dagen skall jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rämnorna och resa upp det som rasat, bygga upp den som i forna dagar, så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren, som utför detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår, då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då skall jag vända ödet för mitt folk Israel. De skall bygga upp förstörda städer och bo i dem, plantera vingårdar och själva dricka vinet, anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras egen mark, och de skall aldrig mera ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren, din Gud.
EPISTEL
Första korinthierbrevet kapitel 1, vers 10-13 Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: ”Jag hör till Paulus”, eller ”Jag hör till Apollos”, eller ”Jag hör till Kefas”, eller ”Jag hör till Kristus”. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn ni döptes?
EVANGELIUM
Johannesevangeliet kapitel 17, vers 18-23 Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.
PSALTAREN
Psaltaren psalm 95, vers 1-7 Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.
submitted by Gludens to Kyrkoaret [link] [comments]


2020.09.05 09:57 Gludens Trettonde söndagen efter trefaldighet - diakonins dag

Trettonde söndagen efter trefaldighet är en av söndagarna i "kyrkans vardagstid". Den här söndagen brukar kallas diakonins dag, och kollekten går till diakonala ändamål.
Datum: 21 veckor efter påskdagen
Geografi och firare: Kristna, hela världen
Traditioner: Gudstjänster.
Temat för dagens bibeltexter enligt evangelieboken är Medmänniskan, och en välkänd text är liknelsen om den barmhärtige samariern ur Lukasevangeliet, där också det dubbla kärleksbudet återges. Hit hör också den så kallade gyllene regeln, som står i Matteusevangeliet: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
TEMA
Medmänniskan
LITURGISK FÄRG
Grön
ALTARDEKORATION
På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.
Bibeltexter
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jeremia kapitel 38, vers 7-13 Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten, och Eved-Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen: ”Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden.” Kungen gav då nubiern Eved-Melek denna befallning: ”Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör.” Eved-Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nubiern Eved-Melek ropade till Jeremia: ”Lägg klädtrasorna i armhålorna, under repen!” Jeremia gjorde så, och de drog upp honom med repen ur brunnen. Men Jeremia måste stanna på vaktgården.
EPISTEL
Romarbrevet kapitel 12, vers 16-21 Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: 'Min är hämnden, jag skall utkräva den', säger Herren. Men 'är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.' Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
EVANGELIUM
Matteusevangeliet kapitel 7, vers 12-12 Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
PSALTAREN
Psaltaren psalm 103, vers 1-6 Av David. Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.
submitted by Gludens to Kyrkoaret [link] [comments]


2020.08.30 12:17 Gludens Tolfte söndagen efter trefaldighet

Tolfte söndagen efter trefaldighet

Tolfte söndagen efter trefaldighet är en av söndagarna i "kyrkans vardagstid".
Typ: Kristen helg
Datum: 20 veckor efter påskdagen
Geografi och firare: Kristna, Hela världen
Traditioner: Gudstjänster
Den infaller 20 veckor efter påskdagen.
Temat för dagens bibeltexter enligt evangelieboken är Friheten i Kristus:, och en välkänd text är från Markusevangeliet där Jesus bemöter fariséernas kritik: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten."
TEMA
Friheten i Kristus
LITURGISK FÄRG
Grön
ALTARDEKORATION
På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.
Bibeltexter
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Moseboken kapitel 23, vers 10-12 Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd. Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter.
EPISTEL
Galaterbrevet kapitel 4, vers 31-31, kapitel 5, vers 1-6 Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.
EVANGELIUM
Markusevangeliet kapitel 2, vers 23-28 En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus — det var när Evjatar var överstepräst — och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”
PSALTAREN
Psaltaren psalm 145, vers 13-18 Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.
Källor: Svenska kyrkan; kyrkoårets texter.
Wikipedia; sökord: tolfte söndagen efter trefaldighet.
submitted by Gludens to Kyrkoaret [link] [comments]


2020.08.26 08:27 kazarnowicz Tips: Kolla Råd&Röns svarta lista innan du köper begagnad bil, anlitar hantverkare eller städfirma

Råd&Rön släppte nyss sin nya svarta lista, en lista på företag som inte följer utslag i Allmänna Reklamationsnämnden. För den som inte vet hur ARN fungerar, så sitter det representanter för både branschorganisationer och för konsumenter nämnden. Konsumenter kan maila in sina klagomål när det inte kommer överens med ett företag om en reklamation, felaktig vara eller dylikt.
Nämnden generellt är vettig, och tar hänsyn till både omständigheter och lagstiftning. De flesta företag följer deras utslag. Det är en fantastisk funktion där bransch och konsumentorganisationer möts för att slippa skicka saker till domstol, vilket skulle vara både mer krångligt och mer kostsamt för konsumenten.
Ett ärligt konsumentinriktat bolag borde aldrig dyka upp på Svarta Listan. Väldigt vanligt är:
flygbolag – Lufthansa brukar finnas med varje år, och RyanAir har en permanent plats på listan - bägge för att de inte följer EU-lagar, vilket tvingar de konsumenter som vill ha ut sin lagstadgade ersättning att gå till domstol vilket dessa bolag *vet* att ingen gör. Jag har aldrig sett SAS på listan och min erfarenhet är att SAS följer dessa EU-lagar.
bilhandlare som säljer begagnade bilar
hantverkarfirmor
Ska du köpa något större (bil) eller göra något större arbete på hus/lägenhet (eller köpa flyttstädning!) så är det värt att kolla denna lista och undvika de bolag som finns med.
https://www.radron.se/svarta-listan/

Edit: såg att den är betalväggad, men det finns en text-kopia här: https://pastebin.com/hWCghv99 (jag kan rekommendera att köpa en prenumeration på Råd&Rön när du ska göra större inköp, för deras tester är bra när det gäller t ex vitvaror och andra större investeringar i hemmet)
submitted by kazarnowicz to sweden [link] [comments]


2020.08.11 10:27 attfinnasanningen Bibelns livets träd

Bibelns livets träd

https://preview.redd.it/crz1jdrv2cg51.jpg?width=1024&format=pjpg&auto=webp&s=f4af636e9a149c1972b68c087cbf5a2680703eca
1 Mosebok 2:9 Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont.

https://preview.redd.it/f3tv8xwz2cg51.png?width=463&format=png&auto=webp&s=3f5456cee7846bc6f3c5b253d5699d7f613d8d90
Många gånger har man sett liknande bilder på en pelare utan att tänka på varför man för en sådan eller vad den symboliserar. Oftast åker man förbi eller tar en bild när man är utflykt under semestern och sedan tänker man inte mer på det. Sanningen är att dessa symboler har en viktig symbolism och har en religiös betydelse som inte tyvärr många inte vet om. Liknande symboler används inom olika religioner men det är inte de jag kommer att skriva om för de säger inte sanningen utan en lögn, utan jag skriver om sanningen den som bibelns gud har.
Denna pelare symboliserar faktiskt livets träd som nämns i bibeln, även om samma symbolism används av de som följer religionen skapad av satan, mysterieskolan som kabbalismen är en del av. Det finns många som tror att de vet, för att de har läst om olika symbolers betydelse och vet om att livets träd eller sephiro används av Illuminati och då betyder det för många att symbolen symboliserar något ondskefullt för att den även används av ockulta hemliga sällskap och att man för den skull lär ut desinformation, något jag trodde själv så jag höll mig borta ifrån allt detta tills jag insåg att så var inte fallet.
En sak man måste inse att det finns en sanning och sedan en spegelsida av denna sanning som är lögnen. Som exempel om man tar en text och tar den framför en spegel så får man texten spegelvänd eller bakvänd. Vilket gör att en och samma symbol kan få två betydelser en enligt bibeln och kristendom och en för de som följer mysterieskolan en religion skapad av satan. Varifrån kom satan, och hade han inte kunskap om vad sådana symboler och eftersom satan hatar gud så gav han dessa symboler många gånger liknande betydelser men också med en egen betydelse som är tvärtom mot det som gud gav.
Som ett exempel tittar man på Mecka och enligt den islamska tron så symboliserar faktiskt denna pelare satan. Som muslimer kastar sten på för man tror att den symboliserar något ont, när den egentligen symboliserar något gott. Vilket är ett ytterligare bevis varifrån islam kommer, samt vem som ligger bakom islam.
Livets träd enligt kristendomen
Den enda vägen till sanning är via bibelns gud och att söka sanningen utan gud är en närmast omöjlig uppgift som enbart kommer att leda till att man blir lurad och leds in på fel väg, för vi lever i en värld som innehåller så mycket lögner, felaktigheter vilket gör det så gott som omöjligt att finna sanningen på egen hand. För denna värld är styrd av makter som vi inte ser, vilket en ateist inte accepterar existensen av, men det gör det inte mindre san. För egentligen vad vet vi människor om allt i denna värld, det är lätt att bara förneka något bara för att man inte ser det och inte förstår religionen kristendom.
Vad denna värld är – den är inte vad man tror, utan har en djup sanning som till en början är svår att ta till sig framför allt om man inte vill acceptera den. Själv så har jag sökt sanningen, inte sökt fakta som passar in i min världsbild, vilket har lett till att jag ändrat min hela uppfattning och insett att man har blivit så lurad och bedragen i denna värld oftast av personer som påstår att de kan och vet sanningen.

https://preview.redd.it/0whiecl13cg51.png?width=245&format=png&auto=webp&s=8307b28a8386819d1ebe10f639e67daa80acb107
Denna pelare symboliserar livet träd men även Jakobsstege den stege där änglar gick upp och ned mellan himlen och jorden. När denna pelare står precis i centrum av Vesica pisces så symboliserar den faktiskt människans födsel in i denna värld. Pelaren symboliserar också mikrokosmos som är varje individ i denna värld, för varje människa är en del av det stora makrokosmos som är universum. Vesica pisces eller Mandorla som symboliserar en portal mellan det andliga och jorden.

https://preview.redd.it/f7a7j2343cg51.png?width=1028&format=png&auto=webp&s=d2a0f31031c3efdfcb2fd9688d500edca1b64eb1
Man kan säga att den symboliserar bland annat då vi födds och kommer in i denna värld. Symbolen symboliserar att vi födds med en god sida/rött och en sida som är ond/blått.

https://preview.redd.it/10a3irg53cg51.png?width=554&format=png&auto=webp&s=6389968e41d913e5d301c75d502e6cefa0e71824
Den goda är ifrån himlen och den onda från helvetet. Vi lever i en dualistisk värld där vi har det goda och det onda som på olika sätt styr våra liv mer än vad vi anar. Vi födds med båda sidor. Hos visa är den goda sidan dominerande och andra den onda. Den goda sidan pekar uppåt medan den onda nedåt. Den goda sidan styrs av himlen medan den onda av satan eller helvetet. Vilket också gör att både himlen och helvetet vet allt vad du har gjort under ditt liv. Det är därför som exempel om man träffar på någon som vet mer om ditt liv än denne borde göra, något som jag har varit med om.
Den pelare som pekar ned en portal till helvetet, symboliserar din kontakt med helvetet och om man vill slippa helvetet så måste bryta kontakten med helvetet och få båda sidor att peka uppåt. Något man kan göra genom att be om förlåtelse för ens synder och döpas i tro, orsaken till att man ska göra det är att vi alla människor på gjorden har vänt ryggen åt till gud och följt satan för vi är de fallna änglarna som bedrog gud. Anledning till att vi finns på gjorden är just att komma tillbaka till gud. Vi har fått en andra chans att återkomma till gud och få förlåtelse för att vi vände gud ryggen.
Johannesevangeliet 10:34 Jesus svarade dem: "Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?
En vers som säger att vi en gång var gudaänglar
Uppenbarelseboken 12:4 Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det.
Beskriver hur en tredjedel av alla änglar lurades av satan och föll med honom. Medan satan och de närmaste änglarna hamnade i helvetet så har vi fått en ny chans att komma tillbaka. Men enbart om du följer gud.

https://preview.redd.it/6vs1id273cg51.jpg?width=1385&format=pjpg&auto=webp&s=171ec23fb42a8ef052fb5b1cda058b8b3f797dfa
Bilden visar hur det ligger till, en del pekar upp mot himlen och den andre pekar ned emot helvetet. Sedan kan man tillägga att den spegelblanka sjön skapar en spegelbild av pelaren som också symboliserar den andra sidan. Speglar används inom wicca bland annat i att komma i kontakt med andar eller mer giltigt demoner.
submitted by attfinnasanningen to u/attfinnasanningen [link] [comments]


2020.07.05 06:14 aaljovic Ksalol efter ”amfetamin-helg”

på lördagskvällen då man tänkt runda av efter man köttat hela fredagen & lördagen, ger ett sjukt sug på att dra en till lina. Och så har det blivit vissa ggr. Det är något med den kombon som är farligt bra rusmässigt. Minns att det t.o.m väckt tankar då detta scenario uppstått som att man har svårt att acceptera att helgen är över. Rätt säker att de sistnämnda där också resulterat i att man skiter o kliva av. Såklart är ens tillgång t de respektive (speciellt tjacket) en huvudfaktor. Utan den hamnar man inte i situationen. Personligen är det såhär, dålig självdisciplin—-> tillgång till tjack = de ovannämnda. Lärt sig sina läxor har man så så illa är det inte tacka fan. ~~ inte så längesen en incident som är relaterar jag minns. började med 2 ksalol(blåbär), hade efter hårda försök lyckats minnas att det var såpass brett mellanrum att jag borde nt ha haft tolerans, löjligt lite isåfall om du ens. Slutade med att jag tog 1 elr 2 blåbär varvid jag va uppe i en dos jag aldrig nått tidigt. ~~ Talar från egna slutsatser o erfarenheter. Vad tänker ni känner ni igen er, hur ser ni på min text och vilka slutsatseteorier nås er. Jätte tacksamt, ju fler desto bättre
submitted by aaljovic to droger [link] [comments]


2020.07.03 20:34 Gemera1 Starta blogg för att hjälpa personer med psykiskohälsa?

Läste en gång att " Jag är vad jag tror att du tror att jag är". Många går runt, lever, tänker i en bubbla de skapat själva om hur de tror att andra vill uppfatta en själv.
Det är många som känner sig lost idag, speciellt unga killar. Det är inget fel på er, det är fel på det utgångna, oanpassade systemet vi lever i.
Jag är en kille, 26 år gammal. Jag har 2 föräldrar och 2 småsyskon.
Jag tyckte och tycker fortfarande inte skolan. Jag tyckte det var jobbigt att gå upp tidigt. Tyckte inte om att man ska läsa en text i en bok om någonting ointressant och sen skriva av det på ett papper bredvid. Vad är meningen med det liksom? Hörde senare från en Kanadensisk lärare som jobbade i Melbourne (aus) som jag träffade där. Han sa att jag var för smart för det rummet, jag visste redan bättre.
Jag har jobbat med över 16 olika yrken, levt i 5 länder och bott i 8 städer sedan jag var 20 och åkte på min första skidsäsong i Norge. Jag vet fortfarande inte vad jag vill göra. Men jag har lärt mig mycket om mig själv och om hur andra fungerar.
Jag värderar min lycka men än pengar. Att göra någonting man gillar
Det handlar främst om att få kontroll på sina tankar och känslor. Att inte bry sig om vad andra tycker, det är iaf en nyckel till att må så bra som möjligt. För det är då mycket enklare att tänka på vad det är du själv tycker om. Vad som gör dig glad och att få bort negativa tankar och "brus" i huvudet. Det leder till att du känner en bra känsla istället och det leder till mer lycka! Jag brukar säga, as long as you have fun, you can't really regret it.
En enkel sak alla kan testa direkt är att inte röra telefonen eller se på någon annan skärm, låt oss säga i 10 minuter. Du kommer snabbt märka att dina tankar rusar iväg och nya håll. Istället för att de inte ens hade existerat pga att skärmen stimulerar din hjärna så den inte behöver tänka några "egna" tankar. Det är en typ av meditation. Väldigt effektivt, men man får leta efter svaren själv bland sina tankar.
Lite som jag slängde ihop precis i ett dokument för att se hur det skulle kännas att skriva öppet. Nu går ju inte det här in på något specifikt och det finns så otroligt mycket mer att nämna. Allt har sin vinkel osv, men vad tror ni. Är det någon idé att försöka skapa någon typ av blogg med mer sånt här?
submitted by Gemera1 to sweden [link] [comments]


2020.07.03 06:53 hevosenliha Ditt SMS om TF2-Fredag

Jag läste just att de flesta svenskar vill få viktig information som SMS. Till stor del verkar det handla om att svenskar är totalt teknikagnostiska, de skiter i hur meddelandet kommer bara det kommer till telefonen, därför är det så lätt att kalla alla korta texter i telefonen för SMS.
Med det sagt, borde det skickas ut SMS när klockan är 19 så folk vet att det är ok att skjuta? Klarar nätet av att få fram alla SMS i tid? Därav nämndes även Cell Broadcast, för att skicka ut samma meddelande till alla samtidigt utan att lasta ner nätet, något som enligt artikeln har funnits i alla "smarta" telefoner sedan 2016. Medan hestar inte har haft en telefon efter typ 2006 som inte haft stöd för det. Sverige har dock fortfarande inte tagit steget och aktiverat det hela, så vi får helt enkelt lita på att den första kulan man får i huvet indikerar att klockan har slagit 19.
Men inte ens det kan man lita på. Det enda jag vet är att det är svalare och mörkare (någa, riktigt mörkt blir det väl aldrig riktigt än) så man kan tro att hösten redan är här. Är det inte dags att häva eldningsförbuden snart så man kan njuta av riktig grillhest igen utan fara för liv och miljö?
Se där, som vanligt hade jag ingen som helst aning om vad jag skulle svamla om, men lik förbaskat blev det en halvlång text ändå. Och som vanligt blir det ingen korrekturläsning så det kan ju vara precis hur galet som helst.
Tagga för TF2-Fredag, den tjugosjunde i år!
Jayykob presenterar denna veckas sponsovideo
Mumbleserver:
mumble://mu.rovanion.se
TF2-server:
steam://connect/tf.hest.se/critmarie (Och för de som länken inte funkar för så är det tf.hest.se som gäller)
Som vanligt är lösenordet "critmarie" och tiden är 19:00 (det gör inget om man är tidig (fast då får man inte använda eldvapen), eller sen (fast då kan vi redan ha gått vidare), eller lagom (alltid bäst), eller inte kommer alls (och missar allt skoj))
FFFF (Förbannat Frekvent Frågade Frågor) som inte är low F-ort
F: Vad är TF2?
S: Team Fortress 2 är ett FPS (First Person Shooter, FörstaPersonsSkottare) som är gratis på Steam. Man spränger folk i bitar som far åt helvete och så får man hattar.
F: Vad är Mumble?
S: Det är ett röstchatprogram, även kallat TMToIP-program(Taskig MikrofonTeknik over IP), som t. ex. Ventrilo eller Teamspeak, där svordomar, förolämpningar, glada tillrop, konstiga politiska åsikter och smaklösa skämt står som spön i backen.
F: Måste man vara med på Mumble för att få spela?
S: Nej, det måste man inte. Man har dock roligare om man är med på Mumble, även om man inte har någon mikrofon (eller dålig mikrofonteknik som Isterpenis.)
F: Hur länge håller det på?
S: Ett tag, sluta skriva "Det var ingen som spelade :*(" om du kommer in klockan halv fyra på natten. FÖR HELVETE
F: Är TF2 svårt?
S: Nej, det är så lätt att t.o.m. jag kan spela det.
F: [LÅTTEXT HÄR, FAST DET KOSTAR]
S: [BUDGETEN FÖR TF2-FREDAGSPOSTERNA TOG SLUT, JAG FÅR INTE LÄNKA NÅGRA FLER LÅTAR]
F: Hur spelar man pyro?
S: Håll inne W, om du ser en fiende, håll nere vänster musknapp tills han slutat sprattla.
F: Varför använder ni Mumble? Använd Discord istället; det distribuerar ju lösenord, chatt och talade ord till okänd part via CloudFlare!
S: För att rovanion bokstavligen är Norci och hatar frihet, skoj, glädje, kärlek och alla andra saker som inte har öppen källkod. Skämt åsido så är Mumble open source, och den enda nätverkstrafiken är den som går mellan användarna och Rovanions server. Eftersom Discord inte har öppen källkod så kan det vara så att det man säger skickas till NSA, FRA, HIV eller kanske ICA. mu.rovanion.se - med integritet i fokus
F: Varför inte spela Overwatch istället?
S: För att vi hatar att ha kul och vill stöta bort nytänkande individer från den klump med tragisk sörja som är TF2-fredag. Sen spelas det tillräckligt med Overwatch av folk på Mumble under resten av veckan ändå. Det är alltid ett jävla tjat om att ulta och andra termer som kidsen använder. Sen så är det så pass många inne så att de inte skulle få plats på en server, ett problem som man inte har i TF2.
F: Får man använda eldvapen före kl 19.00?
S: Nej, endast yxor, krattor, fiskar och liknande.
F: Vem fan är stefn?
submitted by hevosenliha to sweden [link] [comments]


2020.05.20 13:46 teaals McDonald's vill ge mig en menskopp

Så killen och jag körde till mcdonalds drive-thru och precis som alltid, så blev man besviken. Dippen saknades och milkshaken hade fel smak. Irriterade, men redan hemma, börjar vi acceptera det som borde vara en vana.Killen muttrar surt att han ska skriva till mcdonalds kundservice och klaga. Inte för att vi vill ha något av det, utan bara för att bli av med lite irritation. Sagt och gjort. Dagen efter får vi ett meddelande från mcdonalds kundservice, de skriver att den mcdonalds vi köpte av kommer att kontakta oss. Och om de gjorde.
Lite senare skrev en kvinna från den mcd vi köpte från, hon skrev:
" Hej Jag ser att din beställning inte blev rätt när du besökt oss , jag ber så hemskt mycket om Ursäkt för de som inträffat och kompenserar dej i form av menskopp som jag skickar via posten. Återkom med namn och adress vart jag kan skicka detta. "
Vi kan inte förstå vad vi nyss läst. En menskopp? Vi skriver tillbaka och frågar om det verkligen stämmer, och ja, det påstår de att det gör. Vi fattar ingenting. Killen säger att "Aja det är inte illa att få en mcd menskopp" Men vi skriver en sista gång och frågar om det är ett skämt? Eller att de kanske tycker att vi är dryga kunder och bara jävlas med oss? Det kommer då fram att kvinnan som skrev till oss hade fått sin text autokorrigerat från "menykort" till "menskopp".

Aja, det blev ingen McDonald's menskopp den här gången.
submitted by teaals to swedishproblems [link] [comments]


2020.05.01 19:14 Alphanire The Most Loving Morning Text from Boyfriend (33/Sweden) to me (27F/USA)

I usually write my man long mushy love notes for him to read when he wakes up. Words of Affirmation is definitely my love language but he is more of a physical affection guy and has to make a real effort to verbally express his feelings. I was super surprised to wake up to this super loving text today. Scroll down for translation.
Du är min livs kärlek och allting med dig gör mig mer förälskad i dig. Din kropp får mig att vilja hoppa på ett flygplan till dig så vi kan ligga i sängen hela tiden och bara utforska varandra. Dina ögon får mig att smälta, dina läppar och din mun får mig att vilja kyssa dig. Sist men absolut inte minst är din personlighet, din personlighet gör mig varm i hela kroppen, den gör mig glad. Jag älskar dig Jävligt skitmycket”
You are the love of my life and everything about you makes me fall more in love with you. Your body makes me want to jump on an airplane for you so we can lie in bed all the time and just explore each other. Your eyes make me melt, your lips and your mouth make me want to kiss you. Last but definitely not least your personality, your personality me feel warm throughout my whole body, it makes me happy. I love you so Fucking shit much (inside joke)
submitted by Alphanire to LongDistance [link] [comments]


2020.03.29 15:22 Kyndrak Nordisk TV - En guide till nytt utbud

Vi i Skandinavien har inte bara världens bästa samhällen, vi förstår även varandra väldigt enkelt. Så tröttnar du på att kolla på amerikanska serier med helt bisarra värderingar och moraler, men har sett klart allting svensk TV har att erbjuda så följer här en guide till en helt ny värld som kanske öppnar sig för dig. Passar bra i tider då många bör vistas hemma.
Pga. copyright osv. så är "köpta" serier regionlåsta, dvs. dyra amerikanske produktioner eller reality program, svenska serier som gjorts av produktionsbolag som inte är public service, och musikrelaterade program. Det som är kvar är kanalernas egna produktioner som dom så vänligen låter utomstående titta på utan regionbegränsningar. Förstår man det konceptet och inte blir sur när "Poldark" på NRK inte startar eller får upp ett felmeddelande när man vill starta "Tunn Is" på Isländsk TV så kommer du snabbt komma in i det.
Här följer mina personliga favoriter

Norsk TV

Alla älskar norska, det går inte att vara sur eller ledsen när man hör norska. Så sätt på din bästa "ische"- dialekt, börja alla meningar med "jag må nå...", och använd häftiga ord såsom "flink" och "morsom" så ofta du kan.
NRK WebplayeAndroidTV/Mobilapp
Vi börjar på toppen med den snyggaste, fylligaste och roligaste kanalen. Bra varierat utbud med lättnavigerat och tydligt UI.
Side om side Om du gillar Felix Herngren humor så kommer du älska den här.Det är nämligen ingen stammande pinsam Felix med, men samma underbara typ av skämt
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu Ett program för dig som vill käka chips i soffan men ändå känna dig aktiv.Det handlar om ensamvargar som väljer att bo mitt uti vildmarken i norden, där varje dag är en kamp för överlevnad och värme är en lyxvara under vintern.
Familieekspedisjonen Ut på tur, aldrig sur! Ideala konfliktfria familjer utan vildmarkserfarenhet tävlar mot varandra att nå först till ett mål genom den norska vildmarken. Feelgood och vacker miljö i ett och samma program.
P.S. Om du gillar julkalendern så må du kika på deres. Svenska julkalendern är det ikke nå fel pa, men gillar man inte Sci-Fi rymdäventyr till jul t.ex så har NRK lite mer klassiska och spännande alternativ som e väldigt flink.
TV2 Sumo
WebplayeAndroidTV/Mobilapp
En norsk betalkanal med fokus på reality-tv. Visar reklam, men deras reklam är samma märken som vi har fast utan all jobbig Casinoreklam, dvs rolig reklam. Har en kategori bara för fria serier, vilket gör denna sida till den lättnavigerbaraste av alla för oss icke-norrmän att titta på deras utbud. Kräver att du skapar ett gratiskonto att logga in med.
Farmen kjendis Farmen, fast på norska, med kvinnan vi alla älskar att hata; Gunilla, the one and only.Vissa förstår inte vad hon säger, andra är rädda för henne. Kanonbra underhållning helt enkelt.
Glow Up Ingen måste något i livet, men gillar du smink så vill du verkligen inte missa detta.Riktigt snyggt producerat och rolig tävling som handlar om just tävlingen och inte massa drama omkring. Rätt person vinner i slutet även. 10/10
Wunderland En reality serie i sin fjärde säsong som följer norska raggare som åker gamla jenkare, super och allmänt mår. Norska Raggare, det blir inte bättre. Väldigt snyggt filmad.

Finlandssvensk TV

Ibland kan det kännas som i vill gärna glömma bort dom för dom påminner oss om dåliga minnen, men finlandssvenskar finns och har den bästa dialekten efter norrlänningar i min mening. Den enklaste starten för dig som vill se nordisk tv då alla pratar svenska.

YLE WebplayeAndroidTV/Mobilapp
En väldigt snygg men tyvärr krånglig sida för oss som vill titta från Sverige. Många program är markerade som tillgänglig endast för finnar för att skilja programmen åt, men dom som inte är det kan ändå vara otillgänglig för oss. Appen och beskrivningarna är på svenska, men det är inte först du startar programmet som du vet om det är på svenska eller finska och om det finns svensk text, men godbitar finns.
Eskil Granlund - stridsordonnans Eskil berättar några minnen från frontlinjen från en rysk offensiv vid Tali-Ihantala. Han får Rambo att låta som en söndagsflanör.
Den stora festen Svensktalande Samer i Finland berättar om deras förberedelser inför deras kristna konfirmation.Mycket att packa upp här om vad tradition och kulturidentitet egentligen är.
Finland är svenskt[svensk textning] Nu är det lätt att tänka att vi är hemska imperialister som behandlade finnar som skräp och vi är så himla onda innerst inne och måste sona för våra förfäders handlingar. Eller så kan man se vad dom själva tycker om deras identitet och hur det historiskt faktiskt var. Superbra serie som dyker djupare i ämnet.
MALAX TV WebplayeAndroidTV/Mobilapp
Meme TV. Finns inget bra här mer än kultfaktorn. Vill du vara "edgy" så kan du ha på det som bakgrundsvideo på din hemmafest. dom har ingen app, så kan du koda sånt så är det nästan ett medborgerligt ansvar att hjälpa dom med det. Det finns även fler liknande om det här är din grej . Lokal-TV i svenskfinland

Dansk TV

Det är inte så grötigt som du tror, utan snarare bara en konstig skånska när undertexterna är på."Man vänjer sig" som en känd filosof en gång sade.
DR WebplayeAndroidTV/Mobilapp
Propps till Danska public service att dom har ett program som heter "Danmarks bedste bonderøv".Sidan är inte den snyggaste men praktisk. Utbudet för icke-danskar är inte det största.
Gift ved første blik Danska "Gift vid första ögonkastet". Mysig enkel och bra tv. Inte så grötig danska, lätt att hänga med och deltagare man lätt fastnar för.
Herrens veje Väldigt grötigt utal, men väldigt bra serie! Värd mödan att vänja sig vid danskan.
Doggystyle Asta glider omkring och försöker hitta sin plats på jorden och kärleken.Är du nyfrälst på danskan nu så är det här serien att fortsätta på om du gillar romantik.

Isländsk TV

The Dark souls av nordisk TV. Det är glest och kalt där. Både i landet och med programutbud. Allting är på isländka naturligtvist.
RÚV
Jag hade önskat att SVT finansierade textningen till svenska så fler kan ta del av deras program, som t.ex en dokumentär om deras första kvinnliga president som själv pratar svenska. Vigdís, fífldjarfa framboðið. Men världen fungerar inte så tyvärr, även om dom köpt massor av svenska serier.Har detta hjälpt dig mot karantäntristessen så glädjer det mig.Jag kan tycka det borde finnas starkare samarbeten emellan nordisk public service TV, både att tillåta fler program vara tillgängliga men också med textning av varandras språk. Bra statliga jobb som inte behöver ligga i Stockholm, samt bra för våra länder att komma närmare varandra kulturellt. En utopi skulle vara att alla nordiska public servicekanaler går att se fritt i norden sinsemellan med varje lands språks textning som val.
submitted by Kyndrak to sweden [link] [comments]


2020.03.15 13:49 Randompunkt Svenska hockeysäsongen är över, SHL-tipsets resultat och påminnelse att hoppa in på discorden för diskussion under lågsäsong

Idag togs beslut om att all svensk hockey läggs ner för resten av säsongen. Inga mästare koras, inga lag flyttas upp eller ner.
Resultatet i SHL-tipset vi hade i början av säsongen
Vinnare är Ludde16273 och wweo de kommer båda få en textflair där det står "Supertippare 2019" likt den som redan finns efter mitt namn (fast annan text).
Hela resultatet, poäng är utdelade efter antal platser från den platsen du tippad laget kommit. Så hade du Färjestad 4a fick du två poäng då de blev 2a. Lägst totalpoäng vinner.
Vi kommer också försöka hålla aktiviteter för att överleva tristessen, t.e.x är förslag på Slapshotturnering uppe på discorden och kommer också koordineras via den.
Surt på en spännande säsong, men nödvändigt och förståeligt beslut sett till omständigheter.
Tack för den här säsongen önskar modlaget!
submitted by Randompunkt to Ishockey [link] [comments]


2020.03.05 16:16 Henroriro_XIV Jag har aldrig blivit så här förödmjukad i hela mitt liv

(Varning för detaljer, jag tenderar att skriva långa texter)
Jag skriver detta medveten om att jag tar en risk att låta självberömmande och gnällig i denna text. Jag vet inte om detta är värt att hamna här, men here we go.
Så på mitt gymnasium har vi en tävling i lyrik/poesi som alla ettor får en chans att delta i. Från varje klass kommer bidrag som nomineras av en jury som väljer ut elva dikter totalt att läsas upp i aulan inför något hundratal ettor.
Just idag hölls denna tävling då alla ettor röstar på en dikt, alla elva poeter får något pris men topp-3-bidragen belönas med presentkort och förhoppningsvis en omfattande våg av applåder och ära.
Så när vi gick samlade till aulan för att bidragen skulle läsas upp kunde man se de finalnominerade dikterna utskrivna och uppsatta på en vägg, och kan man tänka sig vilken dopaminkick man får när man ser sin dikt uppstiftad på väggen.
"Grå och ljudlös kväll
Naturen tar tillbaka
Sitt svurna rike
Det som var en metropol
Är nu en skog, utan folk"
Inte på professionell nivå, tyck vad du vill, men så här nära berömmelse kommer man inte för tillfället.
Så när man går in i aulan och sätter sig bland folkmassan kan man inte vänta på sitt bidrag att läsas upp inför uppskattningsvis 450 elever, varav 11 får sina verk upplästa. Min lästes upp sist, så får vänta i fem minuter, känns som 25.
En handlade om någon som springer på en äng utan något att bry sig om, den var jävligt bra och den röstade jag på.
En handlade om gnomer och astronomer, den var fasen också bra. Ett utmärkt andrahandsval.
Sist kom min. Bör noteras att bidragen läses upp av elever från teaterklasserna, så det kan förpesta ens framgång riktigt rejält beroende på hur dikterna läses upp. Han som läste upp min såg ganska rampfebrig ut till att börja med.
(Ärolös och mörk röst)
Grå och ljudlös kvälk
Naturen tar tillbaka
sitt sugna rike
Det var som en metropol
Är nu en skog, utan folk
Jag slog näven på hjässan av ilska för att det lät så uselt. Uttalade ett ord fel, bytte plats på två så att dikten inte gick ihop alls.
Bara detta gjorde mig förbannad. Jag kokade ihop en dikt jag blev stolt över bara för att den skulle marineras i fisksås och ketchup efteråt.
Jag vet att jag inte borde ta ut min ilska på honom så här mycket eftersom han inte läste upp den med meningen att få det att låta fult. Men jag VAR STOLT över dikten.
Och så gick vi fram till scenen och får våra pris. De tre mest framröstade bidragen utropades. Spoilerlarm, jag fanns inte med. Tvåa kom den om gnomer och astronomer som var en hel A4 lång, vilket gladde mig.
Men något ANNAT som biter i mitt ilskecentrum är hur de andra topp-3-bidragen var backade av skribenternas enorma popularitet bland publiken. Ni vet, sådana som måste ha snus och alkohol för att hålla sin status uppe. De möttes av jubel och applåder från halva aulan. Jag är inte konfunderad över detta, men jag kan vara arg på det om jag så tillåts.
Jag är knappast berömd utanför min klass (som är för folk med aspergers och bara har 5 elever) och min franskagrupp, så jag räknade inte med så mycket.
De tre vinnarna fick läsa upp sina egna bidrag efter att ha fått sina pris, såklart. Det fick inte vi andra.
Så när jag väntade vid busshållplatsen efteråt stod jag en halv meter från killen som läste min dikt. Då ville jag slå honom med mitt paraply, men jag kan efterhand förlåta honom för misstag är universella och kan inte suddas bort från det förflutna. MEN ÄR FORTFARANDE BESVIKEN, OM JAG FÅR VARA DET.
Jag fick i alla fall ett fint anteckningsblock och en tulpan, det priset tar jag gott och väl.
För er som fortfarande tycker att jag låter otacksam vill jag betona att jag INTE bryr mig om att jag inte kom i topp 3. Jag är nöjd över att jag kom till finalen och låter det bli ett livsminne. Jag lägger större vikt på vad juryn tycker än rösterna från elever som behöver 5 sekunder för att lista ut hur man vänder en sida i en bok.
Men min dikt var jag stolt över och tycker att min ilska över hur den lästes upp gör det ganska värt att ha skrivit så här mycket om det. Om inte så nedrösta mig så hårt du kan. Jag darrar redan inför arga kommentarer.
submitted by Henroriro_XIV to swedishproblems [link] [comments]


2020.02.26 10:29 throwaeaeraaa [Seriöst] Var jag rövhålet?

Hej!

Sorry för wall of text. Skriver på mobilen under kaffet..

Kontext: Jag är utbildad gymnasielärare, många av mina kollegor är aktiva inom facket. Då jag arbetar med ungdomar, är jag van vid konflikter.
Min flickvän, som är utbildad förskollärare är inte van vid konflikter.

Vad som hänt: Min flickvän har börjat på ett nytt arbete, hennes första riktiga efter studierna. Hon har haft många praktiker och vikariat under sin utbildning, hon älskar yrket och aldrig haft de här probleme förr.

Den psykosociala arbetsmiljön är värdelös. Det är en ny förskola så det finns inte direkt förutsättningar för att skapa en riktig förskola. Personalen har arbetat ihop i lite över en månad. Det finns 5 avdelnigar, 5 förskollärare och 5 barnskötare.

Nästan varje dag har min flickvän kommit hem med nya problem. Hon har svårt att släppa jobbet och chefen är inte till någon hjälp. Saker så som att barnskötarna försöker sätta sig över förskollärarna och följer inte de pedagogiska planeringarna. Ibland säger barnskötarna att "de inte känner för att göra så, de tror inte på att göra så" osv. Även med påpekningar om läroplanen osv, så skiter de ibland i vad förskollärarna säger. Det har tagits upp med chefen, som tog ett snack med en av de mer problematiska personerna, men till knappt någon nytta.

Vid ett möte, menade chefen på att det är väldigt små skillnader mellan förskollärare och barnskötare. Vilket gör det otroligt svårt att bedriva någon pedagogisk verksamhet. Enligt läroplanen är det enorma skillnader och barnskötare ska enbart vara komplement till förskolläraren.

Det är redan mobbning på jobbet (en annan förskollärare blir utsatt för det). Det sker konflikter varje dag, barnskötare som bokstavligen smällt i dörren av ilska osv. Hån skratt och det snackas skit om personalen med barnen i närheten. (Ett barn sade till en annan förskollärare att X sade att du är elak)


Utöver det, är det personalbrist då det visat sig att flera barn har speciella behov (ADHD, tecken på autism och väldigt aggressiva etc.) Då det är en ny skola, finns det ingen utegård ännu, utan chefen hänvisar dem till att gå 500m till en offentlig lekplats, där det finns 5 större dammar. Jo tjena, det är en realistisk plan med flertal barn med speciella behov och en kollega som skiter i att hjälpa till.

Det här är bara ytan på problem som finns, vid en arbetsplats som är såpass ny!

Varje dag kommer tjejen hem och är ledsen, hon pratar i telefon med andra förskollärare som upplever samma saker, och det är värre för de som blir utsatta för faktiskt mobbning.
I morse var det ännu värre och hon började prata om att sluta som förskollärare och var nära på att gråta. Det här är väldigt ovanligt för en person som älskat yrket i 3,5 år.


Det jag gjorde:

Jag har försökt ge henne råd, jag är van vid att ha folk som försöker sätta sig över mig.. det sker dagligen med tanke på ålder på mina elever. Jag är van vid rektorer som inte kan saker och allt sånt. Jag är även nära med många från facket, så jag känner till varningssignalerna.

Jag har sagt till henne flera gånger att hon måste stå på sig, prata med chefen, hänvisa och tvinga chefen till handling. Ger henne pedagogiska råd på hur hon kan hantera problematiska personer. Även sagt till henne att gå till facket.. Men ingen vågar gå till facket eftersom de är rädda för att det ska bli värre osv.


Idag pratade jag med en kollega, som sa till mig att ta saken i mina egna händer. Jag gick till fackets kontor, pratade med dem och berättade att jag är orolig över en arbetsplats som inte är min egna. De lovade tystnadsplikt, och om de känner till saker, kan de ställa rätt frågor när de besöker arbetsplatsen.

Vi snackade om situationen, jag nämnde det jag skrev och lite andra saker. Av naturliga skäl, visste de vilken arbetsplats det handlade om (De känner mig, ny skola i kommunen osv).

Nu i efterhand, så känner jag att jag kan gått över huvudet på tjejen. Men samtidigt är jag legit oroad över hennes framtid inom yrket om det här fortsätter.


Vad anser ni Reddit?
submitted by throwaeaeraaa to sweden [link] [comments]


2020.02.17 08:43 TaoQingHsu Kärnan i Zen är mållös och ingen text.

Den indiska zen är från Mahakassapa till Dharma, som totalt överförs 28 generationer. Dharma kan tala och läsa på kinesiska och han förmedlar Zen i Kina. Han respekteras som den första generationen av kinesiska Zen. Från den första generationen till den sjätte generationen i kinesiska Zen finns det bara en person som kan bekräftas som nästa upplysta Zen-mästare i varje generation. I Zen kommer varje Zen-mästare att lämna sina vers som bekräftelse av upplysning.
Det finns ingen text. Varför? Det beror på att det är från det ena sinnet att kommunicera till det andra sinnet i tomheten. Var kan du hitta texten? Det är såvida inte någon registrerar det på papperet.
Om någon inte kunde uppfatta den själv spirituella uppvaknandet, är det knappast för honom att uppleva och bevisa tomhetens natur och att uppleva kommunikationen från ett sinne till det andra sinnet i tomhet. Det är knappast för oss att förmedlas och bekräftas från Zen-mästaren i tomheten, såvida vi inte är den övre högsta kloka personen och har förtjänst och dygd när vi lär oss Buddha.
Läs mer...
https://sweden-bvlwu.blogspot.com/2020/02/ursprunget-till-zen.html
English: https://en-bvlwu.blogspot.com/2020/02/the-origin-of-zen.html
submitted by TaoQingHsu to u/TaoQingHsu [link] [comments]


2020.01.26 23:06 Alweglim Guide för nya medlemmar FAQ

Välkommen till /iksdagen! I den här posten kommer vi gå igenom vad en ny medlem kan göra för att komma in i spelet, och sedan svara på vanliga frågor och funderingar. Syftet med detta inlägg är att göra det lättare för nya medlemmar att komma in i och delta i spelet, om det är något som fortfarande känns oklart efter att ha läst denna text är det bara att säga till.
Jag har hittat /iksdagen och är intresserad. Vad gör jag nu?
Det första vi skulle rekommendera alla nya medlemmar är att gå med i vår discord-server. Där kan du kolla läget, snacka med representanter från alla partier och ställa frågor till Triumviratet.
När du vet vilket parti du vill gå med i är det bara att kommentera det i den här tråden. Där finns även information om alla partier, om du vill veta mer.
Det går även bra att starta ett eget parti, eller starta upp ett inaktivt parti. Ta i så fall kontakt med någon i Triumviratet, så ser vi över fallet. Däremot ser vi helst att nya medlemmar vänder sig till redan etablerade partier i första hand, så de lättare kan komma in i spelet.
Jag är med i ett parti. Vad gör jag nu?
Det finns egentligen inga gränser för vad man kan göra, men det finns vissa ställen där man gör saker. Om det ligger uppe motioner och propositioner på /iksdagen kan man kommentera där, vanligtvis skulle man kritisera, ifrågasätta eller utrycka stöd för förslaget.
Mellan varje torsdag till måndag ligger även en frågestund öppen. Där får man tillfälle att ställa frågor till en minister i regeringen. Frågorna ska handla om ministern och regeringens arbete, så det kan vara bra att sätta sig in lite i politiken som förs först.
Utöver kammaren finns även /modellmedia. Där kan man till exempel skriva artiklar eller insändare, men även annan form av media är tillåtet.
Slutligen finns ModellTwitter. Det är en kanal på discord-servern som simulerar twitter. Där kan medlemmar tweeta, antingen om politik eller något helt annat.
Hur fungerar egentligen opinionsundersökningar och valresultatet?
Vi använder oss av ett simulerat opinions- och valsystem. Det innebär att vi ser över aktivitet i spelet, baserat främst på punkterna jag tog upp ovan, och med utgångspunkt i tidigare opinionsundersökningar ser vi hur opinionen förändrats. Valet fungerar ungefär likadant, vi ser över valkampanjandet som utförs och beräknar ett resultat utifrån det, med tidigare opinionsundersökningar som utgångspunkt. Detta leder till att er aktivitet aktivt belönar ert parti, och därmed får ni och ert parti möjlighet till mer makt och inflytande i framtida val.
Hur fungerar budget och ekonomi i spelet?
Vi har från tidigare erfarenhet märkt att det är väldigt komplicerat och tråkigt att ta fram en helt ny budget varje mandatperiod. Därför har vi infört ett nytt system för hur budgetar fungerar, som i mer detalj gås igenom här. Sammanfattningsvis kan man säga att sådant som hade ingått i en budget görs genom vanliga motioner och propositioner istället, och Triumviratet har i ansvar att beräkna kostnaderna.
Det är omöjligt att beräkna ut exakta effekter och konsekvenser på ekonomin som lagstiftningen här leder till, men vi gör vårt bästa ändå. Om du har egna tankar och idéer på ekonomiska konsekvenser av olika förslag får du gärna berätta för oss i Triumviratet, men vi har alltid sista ordet i frågan.
Vad är "canon"?
Canon är ett begrepp som används flitigt i spelet. Det kan vara svårt att beskriva exakt vad det är, men jag ska göra mitt bästa.
Tanken är att vårt spel är en egen verklighet. Det är inte "vi" som gör saker i spelet, det är våra karaktärer. Detta innebär att sådant som sägs utanför spelet inte är en del av spelets verklighet. Denna "verklighet" är vår canon, och sådant som inte är en del av den verkligheten är inte canon.
Ett exempel: Om någon skriver ett meddelande i #iksdagen (general-chatt på discord-servern) är det inte canon. Detta för att den kanalen, likt de andra allmänna kanalerna, inte räknas som en del av spelets verklighet. Det som sägs i de chatterna kan röra spelet, men det är inte en del av det. Där är det vi som personer som pratar, inte vi som spelare.
Däremot är allt som sägs på /iksdagen, eller allt som sägs på ModellTwitter canon. Detta för att det är en del av spelet, där vi som karaktärer uttrycker oss.
Ibland kan det vara mer komplexa situationer. Sådant som skrivs i interna partikanaler, eller sådant som skrivs i DM:s exempelvis. Där får man bedöma saker efter kontext, helt enkelt. Om det tydligt är ett skämt är det inte canon, men om det är ett seriöst förslag på lagstiftning är det canon.
En annan situation där "canon" används är när det gäller irl-nyheter. Allt som händer i verkligheten händer inte i vårt spel, det enklaste sättet att veta om det är canon är allt helt enkelt fråga någon i Triumviratet. Nyheter bedöms mestadels case-to-case.
Detta kan verka väldigt svårt, och på ett sätt stämmer det. Men då är det viktigt att komma ihåg att vi alla är människor, och vi alla gör misstag. Om en ny spelare klantar sig i canon eller helt enkelt missförstår vad som är canon kan man ha överseende med det, det är inte hela världen.
Varför spelar det roll vad som är "canon" och inte?
Sådant som sagts i canon kan andra sedan hänvisa till i canon. Precis som när en politiker uttryckt sig slarvigt irl kan dina uttalanden även i spelet hemsöka dig i framtiden.
Detta kan även vara till din fördel. Om du uttryck dig bra i en fråga kan du i framtiden peka till det för att bevisa en poäng, eller helt enkelt skryta.
Själva "spelet" sker helt och hållet i canon. Det som sker i canon utgör alltså hela spelet, och spelar därför självklart roll.
Men kom ihåg, spelet finns till för att vara roligt. Som ny medlem måste du inte vara rädd för att göra misstag, det har vi alla gjort någon gång. Några misstag i början av ens politiska karriär förstör inte hela ens framtid, så det är bara att slappna av och njuta!
Triumviratet
submitted by Alweglim to iksdagen [link] [comments]


2020.01.17 08:44 hevosenliha TF2-Fredag mår bra

I alla fall gör servern det. Fast jag tyckte nog att vi själva verkade må ganska bra förra fredagen oxo. Fast hestar är gamla trötta djur som ger upp tidigt som vanligt i framtiden. Annat var det förr, det där med 04.30 för att inte säga soluppgång osv.
Ibland är inspirationen till text sämre än den till film. Ibland tvärt om. Och ibland är det rent av kass inspiration till båda. Men jag försöker hålla vanan trogen och sitta här och svamla tills jag känner att jag gjort mig förtjänt av sån där frukost.
Mitt 4G-internet fick hicka härom dagen, fick starta om modemet fyra gånger, och sedan dess har jag väl bara haft 3G... Får se hur det går i kväll, det tar iaf tid att ladda upp filmen just nu. (Nej, servern står alltså inte i min källare, enligt uppgift ska den finnas i Finland, men sånt kan man ju aldrig vara säker på längre.)
Jag är säker på att det har varit nån händelse senaste veckan som jag tänkte relatera till, men det verkar hestar helt ha glömt bort.
Är det nu jag ska svamla om det här med sponsorer? "Köp din egen sponsorvideo för 20kr" (Kontakta hestar för detaljer) Pengarna går endast till drift av servern.
Tagga för TF2-Fredag, den tredje i år!
methoman presenterar denna veckas sponsorvideo
Mumbleserver:
mumble://mu.rovanion.se
TF2-server:
steam://connect/tf.hest.se/critmarie (Och för de som länken inte funkar för så är det tf.hest.se som gäller)
Som vanligt är lösenordet "critmarie" och tiden är 19:00 (det gör inget om man är tidig (fast då får man inte använda eldvapen), eller sen (fast då kan vi redan ha gått vidare), eller lagom (alltid bäst), eller inte kommer alls (och missar allt skoj))
FFFF (Förbannat Frekvent Frågade Frågor) som inte är low F-ort
F: Vad är TF2?
S: Team Fortress 2 är ett FPS (First Person Shooter, FörstaPersonsSkottare) som är gratis på Steam. Man spränger folk i bitar som far åt helvete och så får man hattar.
F: Vad är Mumble?
S: Det är ett röstchatprogram, även kallat TMToIP-program(Taskig MikrofonTeknik over IP), som t. ex. Ventrilo eller Teamspeak, där svordomar, förolämpningar, glada tillrop, konstiga politiska åsikter och smaklösa skämt står som spön i backen.
F: Måste man vara med på Mumble för att få spela?
S: Nej, det måste man inte. Man har dock roligare om man är med på Mumble, även om man inte har någon mikrofon (eller dålig mikrofonteknik som Isterpenis.)
F: Hur länge håller det på?
S: Ett tag, sluta skriva "Det var ingen som spelade :*(" om du kommer in klockan halv fyra på natten. FÖR HELVETE
F: Är TF2 svårt?
S: Nej, det är så lätt att t.o.m. jag kan spela det.
F: [LÅTTEXT HÄR, FAST DET KOSTAR]
S: [BUDGETEN FÖR TF2-FREDAGSPOSTERNA TOG SLUT, JAG FÅR INTE LÄNKA NÅGRA FLER LÅTAR]
F: Hur spelar man pyro?
S: Håll inne W, om du ser en fiende, håll nere vänster musknapp tills han slutat sprattla.
F: Varför använder ni Mumble? Använd Discord istället; det distribuerar ju lösenord, chatt och talade ord till okänd part via CloudFlare!
S: För att rovanion bokstavligen är Norci och hatar frihet, skoj, glädje, kärlek och alla andra saker som inte har öppen källkod. Skämt åsido så är Mumble open source, och den enda nätverkstrafiken är den som går mellan användarna och Rovanions server. Eftersom Discord inte har öppen källkod så kan det vara så att det man säger skickas till NSA, FRA, HIV eller kanske ICA. mu.rovanion.se - med integritet i fokus
F: Varför inte spela Overwatch istället?
S: För att vi hatar att ha kul och vill stöta bort nytänkande individer från den klump med tragisk sörja som är TF2-fredag. Sen spelas det tillräckligt med Overwatch av folk på Mumble under resten av veckan ändå. Det är alltid ett jävla tjat om att ulta och andra termer som kidsen använder. Sen så är det så pass många inne så att de inte skulle få plats på en server, ett problem som man inte har i TF2.
F: Får man använda eldvapen före kl 19.00?
S: Nej, endast yxor, krattor, fiskar och liknande.
F: Vem fan är stefn?
submitted by hevosenliha to sweden [link] [comments]


2019.12.03 13:15 RoshansAegis https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/RRn91a/talang-2020-aik -Mer om Ungdoms Akademin och talanger.

FOTBOLL 2019 är över – 2020 står för dörren.
Vilka unga spelare slår igenom i allsvenskan redan nästa år?
Per Bohman och Robert Laul har granskat storklubbarnas akademier och talangarbete.
Dags för: AIK.
Leif Karlsson och Johannes Wiklund. FOTO: PRIVAT OCH BILDBYRÅN AKADEMIANSVARIG: Sportbladet har talat med två nyckelpersoner kring AIK:s ungdomsfotboll.
Leif Karlsson är en levande legendar i AIK-kretsar och spelade hela karriären i sin moderklubb innan han blev ledare i föreningen. Efter många år som målvaktstränare har Karlsson varit högste ansvarig och sportchef för ungdomsverksamheten sedan 1997.
Johannes Wiklund är akademichef i AIK. Han har arbetat i föreningen sedan 2007 och haft många olika roller inom ungdomsfotbollen. Wiklund har en bakgrund i pedagogiken och utbildade sig till lärare innan han lockades över till fotbollen av Leif Karlsson.
– Det är typiskt AIK. Vi vill ha kontinuitet i föreningen och kollar alltid internt innan vi letar externt om vi ska fylla en roll. AIK är duktiga på att ta hand om de resurser som finns, säger Wiklund.
– Kolla bara på Björn Wesström, Rikard Norling, Patric Jildefalk, Tobias Ackerman, Henrik Jurelius, och många andra som tagit sig allt högre upp genom föreningen, säger Karlsson.
AIK sticker ut bland storklubbarnas akademiverksamheter. Sedan 2017 tillbaka har föreningen valt en ny väg för sin ungdomsfotboll. AIK sysslar inte längre med tidig selektering, värvar inte unga spelare från andra kommuner och skyr professionalisering av de yngsta lagen. Upp till tolv år är målet att ledarna ska vara fotbollsföräldrar. Ungdomsverksamhetens nya inriktning har vetenskaplig grund och AIK har anställt två forskare som är specialiserade på ungdomsfotboll.
– Är det något det här samarbetet kan medverka till så är det att inte falla för tidig selektering och att inte värva barn från varandra. Om du tittar utifrån ett lite större perspektiv är det orimligt att det fått förekomma och får förekomma på det sättet som det gör... För vi tror inte att åttaåringar, nioåringar och tioåringar mår så bra varken av att bli utvalda eller bortvalda, sa Leif Karlsson nyligen i en uppmärksammad text i Sportbladet.
Johannes Wiklund fyller i:
– Det finns en del som skiljer ut oss. Vi gör inte uttagningar av åttaåringarna för att hitta de bästa till P9-laget. En annan sak är att vi inte förhåller oss så mycket kring vilka sportsliga resultat våra yngre lag presterar i förhållande till andra ungdomslag. Det är inte viktigt för oss i utvecklingen av ungdomar.
AIK är inte oroliga för att duktiga spelare försvinner från deras akademi för att i stället gå till andra i Stockholm som är mer professionaliserade i yngre ålder. Den typen av farhågor har diskuterats inom föreningen, men Leif Karlsson slår fast:
– Vi ska och kan fostra lika många a-lagsspelare som tidigare om inte fler.
AIK:s P16-lag i finalen mot Malmö 2019. FOTO: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN STJÄRNOR (enligt Sef:s akademicertifiering): AIK:s akademi har fem stjärnor. Föreningen är mycket positiv till certifieringen och har tagit aktiv del av dess utformning.
– Vi har varit en del av arbetsgruppen som utvecklat certifieringsdokumentet, säger Leif Karlsson som menar att det professionaliserat verksamheterna.
– Det har höjt standarden för de 32 Sef-klubbarna och de ytterligare runt 30 klubbarna som är med i nätverket.
EKONOMI: I AIK betalar ungdomarna i akademin 15 000 kronor per år för att få delta i verksamheten. För spelare som inte är med i akademin är avgifterna lägre.
– Men då ingår precis allt. Det kan inte bli dyrare. Har man flera barn i verksamheten så är maxtaket 20 000 kronor, säger Leif Karlsson.
Vad händer om en av era 14-åringar inte kan betala över tusen kronor i månaden för att spela fotboll?
– Det är väldigt uttalat i AIK att ingen ska slås ut av ekonomiska skäl. Det blir ett resonemang med föräldrarna för att höra hur vi kan stötta. Det finns dessutom ett par goda mecenater runt om AIK som velat ge pengar just för att hjälpa den typen av ungdomar, säger Johannes Wiklund.
Kommer folk och säger så: ”Vi har inte råd” – eller slutar de bara?
– Det är det svåra. Det är förstås känsligt. För några år sedan hade nog AIK svårare att komma ut med budskapet om att vi gärna hjälper till. Då kom det kanske bara en faktura som skulle betalas. Nu har vi bättre avbetalningsplaner och så vidare, säger Wiklund och fortsätter:
– Men ambitionen är att kostnaderna ska sänkas i längden. Det finns inget egenvärde att det ska kosta just 15 000.
AIK är förtegna om vad akademin kostar föreningen varje år.
– En del av akademin ligger dessutom inom AIK AB så sådana uppgifter får vi inte lämna ut, säger Leif Karlsson.
Enligt Sportbladets uppgifter är kostnaden för verksamheten jämförbar med övriga storklubbar i allsvenskan, vilket brukar vara runt 10 miljoner kronor per år. Dessutom är Leif Karlsson – efter försäljningar av spelare som Robin Quaison och Alexander Isak – trygg i att akademin inte är en förlustaffär.
– Det är förstås en plusaffär. Vår uppgift är att fostra spelare till a-laget. Det kommer inbringa pengar till AIK i längden. Akademin är självförsörjande över tid vilket både är inspirerande och skönt.
FOTO: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN MÅLSÄTTNING/VISION: AIK har som mål att fostra 1–2 spelare per år till a-laget.
– Två spelare är riktigt bra. En spelare är godkänt. AIK jobbar med olika kvoter med seniortruppen. Några från den egna akademin, några från Stockholm, några hämtade från hela Sverige och så ett par utländska namn. Vi ligger bra till med det målet, säger Leif Karlsson.
Visionen är tydlig och den går att hitta i ungdomsfotbollens egen verksamhetsplan för 2019.
”Nordens ledande fotbollsklubb för utveckling och fostran av unga spelare och ledare – hur man än mäter”.
SPELMODELL: Det finns principer för hur ungdomslag i AIK ska spela, men inga bestämda formationer eller system.
– Lagens tränare får inte på egen låda ha massa idéer om hur fotboll ska se ut. Vi har en utbildningsplan som visserligen är rätt decentraliserad, men bara faktumet att man har en sådan tyder ju på att det är ett centralt dokument. Där talar vi om spelets principer snarare än om lagen ska spela med tre- eller fyrbackslinje, säger Johannes Wiklund.
Vad kan det vara för principer?
– Ett exempel är huruvida vi vill ligga högt eller lågt i försvarsspelet när vi utbildar spelare. Och när gör vi vad? Ett annat exempel är behoven av markeringsinslag i utbildningen av unga spelare. Vi vill vara skickliga på det vilket jag upplever är ovanligt inom svensk ungdomsfotboll. Men om inte spelarna lär sig det tidigt så klarar de ofta inte av det på seniornivå. Det är svårare att lära ut markeringsspel till 18- och 19-åringar som bara jobbat med positionsspel/zonförsvar än vice versa..
Ungdomslagen behöver inte använda samma formation som a-laget.
– Akademin handlar om utbildning. Om ungdomarna ska göra som a-laget, och sedan byter a-laget... vad händer då? Rikard kom in med 3–5–2 i ett AIK där 4–4–2 suttit i väggarnas sedan Stuart Baxter tränande laget. Ju äldre akademispelarna blir desto mer behöver de förberedas för hur a-laget spelare, säger Leif Karlsson.
Wiklund fyller i:
– Vi är övertygade om att det mest utvecklande är att träna individen i spelet fotboll, inte på en enskild spelmodell. Då blir du för låst i din utvecklingsmiljö. Kanske blir de inte tillräckligt flexibla som vuxna.
Samtidigt menar akademichefen att det finns undantag.
– AIK har spelat med wingbacks de senaste åren och det är en speciell position. Vi har därför valt att U19-laget spelat 3–5–2 de senaste åren för att det passar bättre i det fallet.
INTERNATIONELLA SAMARBETEN: AIK har de senaste åren arrangerat välrenommerade Lennart Johansson Academy Trophy. Europas storklubbar skickar varje år sina ungdomslag till Solna för att mötas i högkaratiga matcher. Tack vare arrangörskapet har AIK fått till ett intimt samarbete med FC Barcelona, som vunnit turneringen många gånger.
– Vi har ett fördjupat och verkligt samarbete och en dialog med Barcelona. När vi byggde upp vår barn- och ungdomsverksamhet tog vi in riktiga forskare till vår avdelning för forskning och utveckling. Där har vi dialog med Barcelona och pratar med deras utvecklingschef och metodologiavdelning. Det är ett tätt samarbete med deras representanter, säger Leif Karlsson och fortsätter:
– Det är förstås extraordinärt att få ha det med Barcelona. Vi träffar deras akademichef och utvecklingschef och diskuterar hur respektive förening jobbar. Det är ett utbyte på lika villkor.
POJK- OCH UNGDOMSLANDSLAGSSPELARE 2019: Omorowa. FOTO: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN P15: Richie Omorowa
Pergel, Ayari, Olsson, Tesfai Negash. FOTO: BILDBYRÅN P16: Hampus Pergel, Yasin Ayari, Holger Olsson, Noah Tesfai Negash
Sundgren. FOTO: PÄR OLERT / BILDBYRÅN P17: Robin Sundgren
Larsson. FOTO: ANDREAS SANDSTRÖM / BILDBYRÅN P18: Julian Larsson
FOTO: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN P19: Samuel Brolin
Hussein. FOTO: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN U21: Bilal Hussein
Totalt sett har 22 killar och 16 tjejer från AIK varit med i olika landslagssamlingar under 2019, berättar Johannes Wiklund.
Vad betyder det för AIK att fostra spelare till ungdomslandslagen?
– Det innebär att förbundskaptenerna bedömt att våra spelare är tillräckligt bra. Men det gör egentligen vare sig från eller till för vår verksamhet. Det är förstås kul för ungdomarna som får chansen i landslaget. Det är en god erfarenhet. Att möta Ukraina eller Danmark är såklart något extra, säger Johannes Wiklund och fortsätter:
– Men det är också en ganska ytlig bedömning av en spelare. Över tid så är det värt lika mycket som ett sandkorn på stranden, tycker jag.
VARFÖR SKA MAN VÄLJA AIK:S AKADEMI? – AIK har under lång tid visat att vi är en klubb som väljer att premiera och värdera våra egna spelare. Vi har en lång rad spelare som visat det de senaste åren. 1–2 per år får chansen i a-truppen och klubben satsar så länge de är konkurrenskraftiga. Det finns också en klubbidentitet där vi har a-lagstränare och personal runt laget som värnar om kontinuiteten kring att satsa på egna spelare för att få en långsiktigt hållbar utveckling. Jag kan också säga att våra tränare och utvecklingschefen i akademin håller väldigt hög klass. De har kunskaperna, perspektiven, kompetensen och erfarenheten. Dessutom forskare som hjälper till att ta fram vår utbildning. Vi lär helt enkelt ut spelet fotboll väldigt bra, har en kvalitativ bemanning och en väl markerad koppling till a-laget, säger Leif Karlsson.
Akademichef Johannes Wiklund har ett annat perspektiv.
– Allt det Leif säger stämmer jag och jag håller med. Men samtidigt skulle jag aldrig sälja in vår verksamhet och berättar varför föräldrar och barn ska välja AIK. Det finns fler nackdelar än fördelar med det. I stället presenterar jag vår verksamhet, berättar vilka värderingar vi har, vad vi sysslar med och varför. Berättar om vår värdegrund, uppförandekod och ansträngningskod. Hur beter vi oss och hur mycket anstränger vi oss i vardagen? Om värderingarna och de andra faktorerna passar båda parter, ja då kanske man ska spela i AIK. Men delar man inte de värderingarna så kanske man ska spela på ett annat ställe. Men jag kan säga att i AIK har man extremt bra förutsättningar som ungdomsspelare.
TALANGER FÖDDA -02 (eller senare): Strannegård. FOTO: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN Tom Strannegård, mittfältare, 17
Tom Strannegård gjorde stor succé för AIK i den avslutande cupmatchen i november och skrev någon vecka senare på ett kontrakt med a-laget.
– Tom är likhet med många andra som kommer upp i a-laget väldigt duktig på att ta ansvar för sin egen utveckling och sitt eget fotbollsspelande. Sömn, kost och skolan. Som fotbollsspelare är han kvick, har en fin vänsterfot och ett mycket bra rörelsemönster på planen. Det märks att han är fostrad centralt i planen. Om han har läst Andreas Alms bok om spelförståelse så måste han ha memorerat den, säger Johannes Wiklund.
Holger Olsson, mittfältare, 16
Det finns mängder av ungdomslandslagsspelare i AIK, men 16-årige Holger Olsson nämns som ett särskilt intressant namn. Tränar och spelar med flera år äldre spelare och är bofast i sitt landslag. Beskrivs som ytter men även anfallare.
– Vi vill inte uttala oss om enskilda ungdomsspelare och sprida bilden av enskilda stjärnor, säger Johannes Wiklund som dock gör undantag för spelare som redan tillhör a-laget.
UTLANDSFLYTTAR: – Det händer inte så ofta. Vi är väldigt tydliga om vår arbetsmodell. Det är dock bara spelaren och spelarens föräldrar som bestämmer vad de ska göra. Vi är generösa och om någon vill åka på provspel utomlands får de förstås göra det. Det säger vi inte nej till. Däremot har vi ingen affärsverksamhet med unga spelare och vill inte ha handel med omyndiga personer, säger Johannes Wiklund.
Leif Karlsson:
– Det finns förstås spelare som gått utomlands tidigt och varit lyckosamma. Vissa har nått landslaget. Men det finns många fler exempel på ungdomsproffs som fejdar ut och helt försvinner från fotbollskartan.
Tom Strannegård och Eric Kahl. FOTO: BILDBYRÅN GENOMBROTTET 2020 Tom Strannegård är AIK:s mest hajpade unga spelare och har alltså belönats med ett a-lagskontrakt. Efter debuten mot Enskede i cupen i november var folk runt föreningen och supportrar lyriska. Strannegård (född 2002) är den tonåring, bortsett från redan etablerade Bilal Hussein, som ligger absolut närmast allsvenskt spel.
– Han har jävligt roligt när han spelar fotboll och jag kan förstå att folk blir glada av att se honom på planen. Det smittar av sig på samma sätt som Ronaldinho gjorde när han var i Barcelona – inga som helst jämförelser i övrigt. Det vore ett för stort ok att bära, säger Johannes Wiklund och fortsätter:
– Han har en väldigt hög ansträngningsgrad i sitt spel. Han jobbar så väldigt, väldigt hårt och springer extremt mycket. Samtidigt är han väldigt påkopplad. Sedan är det speluppfattningen som sticker ut. Han liknar Robin Quaison på det sättet att han liksom glider fram längs planen. Det är spelare som man bara vill spela in på i offensiva ytor.
Eric Kahl, född 2001, flyttades upp till a-truppen i höstas. Kahl är vänsterback/wingback och är känd för att flyga fram längs kanten.
– Han kan spela även centralt men håller mestadels till längs vänsterkanten. Han är tillräckligt bra för att konkurrera med spelarna i a-laget. Var man än sätter Kahl på planen så är det en anfallsinriktad spelare med väldigt spetsiga offensiva egenskaper. Otroligt snabb både med och utan boll.
Samuel Brolin, född 2000, är sedan en tid tillbaka bofast i a-truppen. En före detta styrelseledamot beskriver Brolin som en ”större målvaktstalang än Oscar Linnér”. Brolin är tre år yngre än Linnér och får i lugn och ro utvecklas bakom AIK:s förstemålvakt.
– Han har uppenbara styrkor som passar en målvakt. Samuel är lång och har musklerna på fördelaktiga ställen, dessutom oerhört målmedveten, säger Wiklund.
Förre målvakten Leif Karlsson fyller i:
– AIK valde ju att satsa på Oscar Linnér för tre år sedan. Det ansågs vågat då men har visat sig vara ett bra beslut. Samuel påminner om Oscar. De är i samma storlek. Samuel är också väldigt bra med fötterna vilket ju är väldigt bra i den moderna fotbollen. Med rätt matchning har vi en blivande a-lagsmålvakt här. Det är också bra att han är tre år yngre än Oscar eftersom det ger ett bra åldersintervall
submitted by RoshansAegis to AIK [link] [comments]


2019.10.31 10:34 Psykommunist Lider du av ångest, depression eller sömnbesvär? Se hit för gratis behandling!

Tjena! Vi psykologstudenter på Mittuniversitetet erbjuder gratis internetbehandling för ångest, depression och sömnbesvär, och har en mer eller mindre tom väntelista för närvarande. Tänker att detta kan vara intressant för en del här, och vi skulle ha nytta av mer träning så vi behöver klienter! Man kan ta del av behandlingen oavsett vart i landet man bor, och den är uppbyggd på ett sätt som gör att man jobbar på egen hand när man kan, vilket lämpar sig bra för folk som har svårt att hitta tiden att gå i klassisk terapi på plats.
Saxar inlägget från MIUNs Facebook
MIUN PSYKOLOGMOTTAGNING erbjuder kostnadsfri Internetbehandling för vuxna med ångest, sömnsvårigheter eller depression.
Internetbehandling har visat sig vara en väl fungerande metod för att behandla psykisk ohälsa. Vi på MIUN Psykologmottagning erbjuder behandling som bygger på Kognitiv Beteendeterapi (KBT), vilket är den metod som har mest forskningsstöd.
Under behandlingen arbetar du med text, bild, film och övningar. Parallellt har kontakt med en psykologstudent som arbetar under handledning av legitimerade psykologer.
För mer information eller för att anmäla dig, gå till:
www.miun.se/psykologmottagning
Välkommen!
Jag kan svara på enklare frågor här, om ni undrar något innan ni söker. Ta chansen! :)
submitted by Psykommunist to sweden [link] [comments]


2019.10.19 03:12 Heikendahl Hur ska man få tag på ett svenskt personnummer som en Sydamerikan som studerar i Sverige?

Hej! först och främst, ledsen för titeln, visste ej hur jag skulle formera den riktigt. Också en lång text så ursäktar för det. Men nu till saken!
Så min flickvän är uppväxt i Sydamerika och har vart lite världen över för att studera men har nu landat i Sverige för cirka två månader sedan, och har sedan september börjar sin första termin på högskolan. Hon läser en treårsutbilding.
Hon har även ett polskt pass vilket gör att hon kan studera gratis här istället för att betala högskolans kostnader på över 100.000 kr per år. Men detta sätter henne i en liten prikär situation. Hon kommer då in i landet utan visa och har sina första 90 dagar som hon får stanna som vilken annan nisse får. Men hon måste få tag på ett personnummer för att få stanna längre. Hon har skolintyg men har problem med sjukförsäkringen vilket är ett måste. Så det finns en europeisk sjukförsäkring som hade funkat men hon har inte tillgång till den då hon faktiskt inte bott eller känner någon i Polen. Därav måste hon skaffa en privat försäkring som täcker minst 10 mjkr och en jädrans massa trams. Hon har nu ansökt med en försäkring som täcker upp till 80 mjkr och allting man kan tänka sig, t.om. kinesisk herbal medicin.
Men Skatteverket som har han om detta säger i sina beskrivningar att försäkringen måste täcka fertillitetsinbegrepp och skönhetsbehandlingar. Och då tänker jag så här, inte ens vi svenskar har detta och hur i tusan hittar man en försäkring som täcker ifall man vill spruta in Botox i läpparna? Hur kan ha ett sådan krav av någon som vill komma hit och studera?
Man pratar med Skatteverket om och om igen och alla säger olika, ingen har koll och tjejen håller på att flyga i taket då hon är bombsäker att hon kommer få problem med staten ifall om hon vill lämna landet och åka hem under sommarlovet tex.
Ledsen för detta långa inlägget men är det någon här som har en aning om hur saker och ting fungerar? Jag är mycket villig att svara på relevanta frågor men tror jag fick med det viktigaste iaf. Om du läst hit, tack så mycket och ha en bra dag!
submitted by Heikendahl to sweden [link] [comments]


2019.10.02 06:23 reddit_qa_lss adsad - ĄĄ́ÉĘĘ́ÍĮĮ́ŁŃ áąą́éęę́íįį́łń ( - ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ ય - ’ÓǪǪ́ āą̄ēę̄īį̄óōǫǫ́ǭúū – Western Apache- ㄨˋㄧㄣㄈㄨˊㄏ

Latin alphabet (possibly extended)[edit]

Romance languages[edit]

Lots of Latin roots.

French (le français)[edit]

Jersey Norman / Jèrriais[edit]

Spanish (Español)[edit]

Italian (Italiano)[edit]

Catalan (Català)[edit]

Romanian (Română)[edit]

Portuguese (Português)[edit]

Walloon (Walon)[edit]

Galician (Galego)[edit]

Germanic languages[edit]

English[edit]

Dutch (Nederlands)[edit]

West Frisian (Frysk)[edit]

Afrikaans (Afrikaans))[edit]

German (Deutsch)[edit]

Swedish (Svenska)[edit]

Danish (Dansk)[edit]

Norwegian (Norsk)[edit]

Icelandic (Íslenska)[edit]

Faroese (Føroyskt)[edit]

Baltic languages[edit]

Latvian (Latviešu)[edit]

Lithuanian (Lietuvių)[edit]

Slavic languages[edit]

Polish (Polski)[edit]

Czech (Čeština)[edit]

Slovak (Slovenčina)[edit]

Croatian (Hrvatski)[edit]

Serbian (Srpski/Српски)[edit]

Serbian Latin[edit]
→=====Serbian Cyrillic=====

Celtic languages[edit]

Welsh (Cymraeg)[edit]

Irish (Gaeilge)[edit]

Scottish Gaelic (Gàidhlig)[edit]

Albanian (Shqip)[edit]

Maltese (Malti)[edit]

Iranian languages[edit]

Kurdish (Kurdî / كوردی)[edit]

submitted by reddit_qa_lss to Community_Demo [link] [comments]


2019.09.19 22:34 MeppeKR Uncle.

5 is a magic number. Now and always. That's because of the magnet without rules and the 45 minutes blue text. And I can read true titles. I know, I was asking how anyone was expecting me to read that. I also chased down a golf cat on Narn Year Eve a few years ago with the sparrow and dinosaur following me.
5 är ett magiskt nummer. Nu och alltid. Det beror på magneten utan regler och den 45 minuter blåa texten. Och jag kan läsa riktiga titlar. Jag vet, jag frågade hur någon förväntade mig att läsa det. Jag jagade också ner en golfkatt på Narn Year Eve för några år sedan med sparven och dinosaurien efter mig.
5 is a magic number. Now and always. It depends on the magnet without rules and the 45 minutes blue text. And I can read real titles. I know, I asked how anyone expected me to read it. I also chased down a golf cat on Narn Year Eve a few years ago with the sparrow and the dinosaur after me.
5 to magiczna liczba. Teraz i zawsze. To zależy od magnesu bez reguł i niebieskiego tekstu 45 minut. I potrafię czytać prawdziwe tytuły. Wiem, zapytałem, jak ktoś się spodziewał, że to przeczytam. Kilka lat temu ścigałem też kota golfa podczas Narn Year Eve z wróblem i dinozaurem za mną.
5 is the magic number. Now and always. It depends on the magnet without rules and blue text 45 minutes. And I can read real titles. I know, I asked if anyone expected me to read it. A few years ago I also chased a golf cat during Narn Year Eve with a sparrow and a dinosaur behind me.
5是幻數。 現在和永遠。 這取決於沒有規則的磁鐵和45分鐘的藍色文字。 我可以閱讀真正的標題。 我知道,我問是否有人希望我讀它。 幾年前,我還在Narn Year Eve前面追了一隻高爾夫球貓,後面跟著一隻麻雀和一隻恐龍。
5 is the magic number. Now and forever. It depends on the ruleless magnet and the 45 minute blue text. I can read the real title. I know, I asked if anyone wants me to read it. A few years ago, I chased a golf cat in front of Narn Year Eve, followed by a sparrow and a dinosaur.
5 ke nomoro ea boloi. Hona joale le ka ho sa feleng. Ho ipapisitse le makenete e sa laoleheng le temana e putsoa ea metsotso e 45. Ke khona ho bala sehlooho sa 'nete. Kea tseba, ke ile ka botsa hore na ho na le motho ea batlang hore ke e bale. Lilemong tse 'maloa tse fetileng, ke ile ka lelekisa katse ea kolofo ka pel'a Eva oa Narn Year, ka lateloa ke serobele le setsebi sa meno.
5 is a magic number. Now and forever. Depending on the uncontrolled magnet and the 45-minute blue text. I can read the true article. I know, I asked if anyone wanted me to read it. A few years ago, I chased a golf cat in front of Narn Year's Eve, followed by a sparrow and a dentist.
V est numerus a magicae. Nunc et in perpetuum. Fretus in ingens magnes et hyacintho XLV minute-text. Potes legere articulus ego verus. Scio ego interrogavit si quis mihi volo ut legit illud. A paucis abhinc annis, ego fugavit a golf feles in conspectu Domini Narn Anno scriptor Eva, et passer quo libet sequitur dentist.
5 is a magic number. Now and forever. Depending on the huge blue and a 45-minute text. You can read the article, I am a real one. I know, I want to read it, he asked whether the man would get me. A few years ago, I drove a golf cats in front of Narn Year's Eve, and a sparrow followed by a dentist.
5 ist eine magische Zahl. Jetzt und für immer. Abhängig vom riesigen Blau und einem 45-minütigen Text. Sie können den Artikel lesen, ich bin ein echter. Ich weiß, ich möchte es lesen, er fragte, ob der Mann mich bekommen würde. Vor ein paar Jahren fuhr ich eine Golfkatze vor Narn Year's Eve und einen Spatz, gefolgt von einem Zahnarzt.
5 is a magic number. Now & Forever. Depending on the huge blue and a 45-minute text. You can read the article, I'm a real one. I know, I want to read it, he asked if the man would get me. A few years ago I drove a golf cat in front of Narn Year's Eve and a sparrow, followed by a dentist.
Az 5 egy varázslatos szám. Most és örökké. A hatalmas kék és egy 45 perces szöveg függvényében. Elolvashatja a cikket, én egy igazi vagyok. Tudom, el akarom olvasni, megkérdezte, hogy hoz-e az ember engem. Néhány évvel ezelőtt vezetett egy golfmacskát Narn évfordulója és egy veréb előtt, majd egy fogorvos követte.
5 is a magic number. Now and forever. Depending on the huge blue and a 45 minute text. You can read the article, I'm a real one. I know I want to read, he asked me if the man would bring me. A few years ago, he drove a golf cat before Narn's anniversary and a sparrow, followed by a dentist.
5 on maaginen numero. Nyt ja ikuisesti. Riippuen valtavasta sinisestä ja 45 minuutin tekstistä. Voit lukea artikkelin, olen todellinen. Tiedän, että haluan lukea, hän kysyi, toisiko mies tuoda minut. Muutama vuosi sitten hän ajoi golfkissaa ennen Narnin vuosipäivää ja varpunen, jota seurasi hammaslääkäri.
5 is a magic number. Now and forever. Depending on the huge blue and the 45 minute text. You can read the article, I'm real. I know I want to read, he asked if the man would bring me. A few years ago, he was driving a golf cat before Narn's anniversary and a sparrow followed by a dentist.
5 رقم سحري. الآن وإلى الابد. اعتمادا على النص الأزرق الضخمة و 45 دقيقة. يمكنك قراءة المقال ، أنا حقيقي. أعلم أنني أريد أن أقرأ ، وسأل عما إذا كان الرجل سوف يحضرني. قبل بضع سنوات ، كان يقود قط الغولف قبل ذكرى نارن وعصفور يتبعه طبيب أسنان.
5 magic number. Now and forever. Depending on the huge blue text and 45 minutes. You can read the article, I'm real. I know I want to read, and asked if the man will bring me. A few years ago, he was driving a golf cat before the anniversary of a fire and a bird followed by a dentist.
5マジックナンバー。 ずっと。 巨大な青いテキストと45分に依存します。 あなたは記事を読むことができます、私は本当です。 私は読みたいと思っていることを知っており、その男が私を連れて来るかどうか尋ねました。 数年前、彼は火の記念日と鳥に続く歯医者の前にゴルフ猫を運転していました。
5 magic numbers. All the time. Depends on huge blue text and 45 minutes. You can read the article, i am true. I knew that I wanted to read and asked if the man would bring me. A few years ago he was driving a golf cat in front of a fire anniversary and a dentist following the bird.
Mau huahelu 5. Nā manawa a pau. Ke kaukaʻi ʻia nei i loko o ka aniani nui a 45 mau minuke. Hiki iā ʻoe ke heluhelu i ka ʻatikala, ʻoiaʻiʻo wau. ʻIke wau makemake wau e heluhelu a nīnau no ke kanaka e lawe mai iaʻu. I kekahi mau makahiki i hala ua kaʻa ʻo ia i ka pōpō kolepa i mua o ka lā ahi a me kahi niho hānai ma hope o ka manu.
Figures 5. Always. It is placed in a large glass for 45 minutes. You can read the article, I bet. I know I like to read and ask for the person who brings me. A few years ago he hit a golf ball in front of a sunny day and a toothpick behind a bird.
דמויות 5. תמיד. הוא מונח בכוס גדולה במשך 45 דקות. אתה יכול לקרוא את המאמר, אני בטוח. אני יודע שאני אוהב לקרוא ולבקש את האדם שמביא אותי. לפני מספר שנים הוא הכה בכדור גולף מול יום שמש וקיסם שיניים מאחורי ציפור.
Figures 5. Always. It is placed in a large glass for 45 minutes. You can read the article, I'm sure. I know I like to read and ask for the person who brings me. Several years ago, he hit a golf ball in front of a sunny day and toothpick behind a bird.
புள்ளிவிவரங்கள் 5. எப்போதும். இது ஒரு பெரிய கண்ணாடியில் 45 நிமிடங்கள் வைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் கட்டுரையைப் படிக்கலாம், நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். என்னைக் கொண்டுவரும் நபரைப் படிக்கவும் கேட்கவும் நான் விரும்புகிறேன் என்பது எனக்குத் தெரியும். பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர் ஒரு வெயில் நாளுக்கு முன்னால் ஒரு கோல்ஃப் பந்தையும் ஒரு பறவையின் பின்னால் பற்பசையையும் அடித்தார்.
Figures 5. Always. It is placed in a large mirror for 45 minutes. You can read the article, I'm sure. I know I want to read and listen to the person who brings me. Many years ago, he hit a golf ball and toothpaste behind a bird before a sunny day.
Рисунки 5. Всегда. Он помещается в большое зеркало на 45 минут. Вы можете прочитать статью, я уверен. Я знаю, что хочу читать и слушать человека, который меня привел. Много лет назад он ударил мяч для гольфа и зубную пасту за птицей перед солнечным днем.
Figures 5. Always. It is placed in a large mirror for 45 minutes. You can read the article, I'm sure. I know that I want to read and listen to the person who brought me. Many years ago, he hit a golf ball and toothpaste after a bird before a sunny day.
តួលេខ 5. ជានិច្ច។ វាត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងកញ្ចក់ធំរយៈពេល 45 នាទី។ អ្នកអាចអានអត្ថបទខ្ញុំប្រាកដ។ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់អាននិងស្តាប់អ្នកដែលនាំខ្ញុំមក។ ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយគាត់បានវាយបាល់វាយកូនហ្គោលនិងថ្នាំដុសធ្មេញបន្ទាប់ពីសត្វស្លាបមុនថ្ងៃដែលមានពន្លឺថ្ងៃ។
Figure 5. Always. It was placed in a large glass for 45 minutes. You can read my article for sure. I knew I wanted to read and hear the one who brought me. Years ago, he hit a golf ball and toothpaste after a bird before sunny days.
Figiúr 5. I gcónaí. Cuireadh é i ngloine mhór ar feadh 45 nóiméad. Is féidir leat mo alt a léamh go cinnte. Bhí a fhios agam gur theastaigh uaim an duine a thug mé a léamh agus a chloisteáil. Blianta ó shin, bhuail sé liathróid gailf agus taos fiacla tar éis éan roimh laethanta grianmhara.
Figure 5. Always. It was placed in a large glass for 45 minutes. You can definitely read my article. I knew I wanted to read and hear the person I gave. Years ago, he hit a golf ball and toothpaste after a bird before sunny days.
Obrázek 5. Vždy. Byl umístěn do velké sklenice na 45 minut. Určitě si můžete přečíst můj článek. Věděl jsem, že chci číst a slyšet osobu, kterou jsem dal. Před lety zasáhl golfový míček a pastu po ptákovi před slunečnými dny.
Figure 5. Always. It was placed in a large glass for 45 minutes. You can definitely read my article. I knew I wanted to read and hear the person I gave. Years ago, he hit a golf ball and a bird paste on sunny days.
Şekil 5. Her zaman. 45 dakika boyunca büyük bir bardağa yerleştirildi. Makalemi kesinlikle okuyabilirsin. Verdiğim kişiyi okumak ve duymak istediğimi biliyordum. Yıllar önce güneşli günlerde bir golf topuna ve bir kuş ezmesine çarptı.
Figure 5. Always. It was placed in a large glass for 45 minutes. You can definitely read my article. I knew I wanted to read and hear the person I gave. Years ago he hit a golf ball and a bird butter on sunny days.
(At this point the lizard saw it and figured out the "5 is a magic number. Now and always." part as well as involvement of the 45 minutes blue text.)
Bild 5. Alltid. Den placerades i ett stort glas i 45 minuter. Du kan definitivt läsa min artikel. Jag visste att jag ville läsa och höra personen jag gav. För många år sedan slog han en golfboll och ett fågelsmör på soliga dagar.
Figure 5. Always. It was placed in a large glass for 45 minutes. You can definitely read my article. I knew I wanted to read and hear the person I gave. Many years ago he hit a golf ball and a bird butter on sunny days.
Kielelezo 5. Daima. Iliwekwa kwenye glasi kubwa kwa dakika 45. Kwa kweli unaweza kusoma nakala yangu. Nilijua nataka kusoma na kusikia mtu ambaye nilimpa. Miaka mingi iliyopita alipiga mpira wa gofu na siagi ya ndege siku za jua.
Figure 5. Always. It was placed in a large glass for 45 minutes. You can actually read my copy. I knew I wanted to read and hear the person I gave it to. Many years ago he played golf and bird butter on sunny days.
Figuur 5. Altyd. Dit is 45 minute in 'n groot glas geplaas. U kan my eksemplaar eintlik lees. Ek het geweet dat ek die persoon aan wie ek dit gegee het, wil lees en hoor. Baie jare gelede het hy op sonnige dae gholf- en voëlbotter gespeel.
Figure 5. Always. It was placed in a large glass for 45 minutes. You can actually read my copy. I knew I wanted to read and hear the person I gave it to. Many years ago he played golf and bird butter on sunny days.
Figure 5. Semper. XLV minuta magno positus speculum. Vos can vere legitur exemplum meum. Sciebam volui legere, et dedit mihi hominem audire eam. Ante multos annos quam pila Caledonica ludere butyrum et avis exeant diebus apricis.
Figure 5. Always. 45 minutes of a great lay of the mirror. You can actually taught me to read. I knew I wanted to read, and he gave me a person to hear it. How many years playing golf butter and bird sunny days.
आकृती 5. नेहमी. आरशाच्या 45 मिनिटांचा उत्कृष्ट आकार. आपण मला खरोखर वाचन शिकवू शकता. मला माहित आहे की मला वाचायचे आहे, आणि त्याने मला ते ऐकायला दिले. किती वर्षे गोल्फ बटर आणि पक्षी सनी दिवस खेळत आहेत.
Figure 5. Always. Great shape 45 minutes in the mirror. Can you really teach me reading. I knew I wanted to read, and he let me hear it. How many years have golfers and birds been playing sunny days?
Larawan 5. Laging. Mahusay na hugis 45 minuto sa salamin. Maaari mo bang turuan akong magbasa. Alam kong nais kong basahin, at pinayagan niya ako. Ilang taon ang mga golfers at ibon na naglalaro ng maaraw na araw?
Fig. 5. Always. Well shaped 45 minutes in glass. Can you teach me to read. I knew I wanted to read, and he allowed me to. How old are golfers and birds playing sunny days?
图5.总是。 在玻璃中塑造45分钟。 你能教我读书吗? 我知道我想读,他允许我。 高尔夫球手和鸟儿在晴天玩多少岁?
Figure 5. Always. Shape in glass for 45 minutes. Can you teach me to read? I know that I want to read, he allows me. How old is the golfer and the bird playing on a sunny day?
Ata 5. Taimi uma. Fuʻa i le tioata mo le 45 minute. E mafai ona e aʻoaʻoina aʻu e faitau? Ou te iloa ou te fia faitau, na te faatagaina au. E fia tausaga o taaalo le manulele ma le manulele i se aso vevela?
Figure 5. Frequency. Bake in glass for 45 minutes. Can you teach me to read? I know I like to read, he lets me. How many years have the bird and the bird been playing on a hot summer day?
submitted by MeppeKR to nonsense [link] [comments]


Sonja Aldén: 'Du är allt' (Sweden, 2012) - YouTube Evert Taube - Min älskling, du är som en ros (1970) - YouTube Jan Johansen - Det är du - YouTube Du är den ende - YouTube Du Är Den Ende Lill Lindfors Du är den ende - YouTube DU ÄR DEN: 'Kexi x Denis Alic' [Official Video] - YouTube Sofie Svensson & Robin - Den du är Du är allt (Sonja Aldén) Text+Piano - YouTube

Lill lindfors – Du är den ende Lyrics Genius Lyrics

  1. Sonja Aldén: 'Du är allt' (Sweden, 2012) - YouTube
  2. Evert Taube - Min älskling, du är som en ros (1970) - YouTube
  3. Jan Johansen - Det är du - YouTube
  4. Du är den ende - YouTube
  5. Du Är Den Ende
  6. Lill Lindfors Du är den ende - YouTube
  7. DU ÄR DEN: 'Kexi x Denis Alic' [Official Video] - YouTube
  8. Sofie Svensson & Robin - Den du är
  9. Du är allt (Sonja Aldén) Text+Piano - YouTube

Min älskling, du är som en ros en nyutsprungen skär ja som ljuvaste musik min älskade, du är Så underbar är du, min vän och ser så vacker ut och älska dig de... Official Video för Kexi x Denis Alic - “DU ÄR DEN” Subscribe to Balkan Giants 👉 https://goo.gl/11ZU1b Booking Kexi: +46703870211 Copyright: BALKAN GIANTS AB... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Musik & text; Sofie Svensson, Robin & Tobias Jonsson. Musik & text; Sofie Svensson, Robin & Tobias Jonsson ... Den du är YouTube; Andréa Lundquist - Vilka är ni? - Duration: 3:37. Andréa ... Jan Johansen - Det är du (Musikvideo) Video-produktion: Ring Produktion Foto: Micael Engström Text: Camilla Läckberg Musik: Chris Meyer Tack till: Starstudio... Provided to YouTube by Universal Music Group Du är den ende · Lill Lindfors Du är den ende ℗ 1966 Universal Music AB Released on: 1987-01-01 Producer: Curt P... Lill Lindfors - Du är den ende (1992) - Duration: 3:08. Lennart Ljung 108,377 views. 3:08. 50+ videos Play all Mix - Du Är Den Ende YouTube; Top 10 Most Extreme And Awesome First Singing ... 'Rosa Bandet galen' (04 November, 2012) ...