Chiny jedna zasada dziecko

Polityka 'Jedna rodzina - jedno dziecko' dyktuje kwoty na pojawienie się dziecka. Dlatego znaczna część chińskich kobiet, które zdecydowały się na kolejne dziecko, musiała wyjechać, by urodzić sąsiedni kraj - Hongkong. Tam prawa są mniej surowe i nigdy nie było żadnych limitów urodzeń. Jednak problem pojawił się w małym stanie. mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. A rzecz dotyczy przecież tego samego o czym pisałem w ostatniej notce: tzw. zasady antropicznej. Tyle, że ja i prof. Meissner wyciągamy z tych samych faktów zasadniczo różne wnioski. Nawrócić się to słowo które często słyszymy. Ma ono dwojakie znaczenie. Można od czegoś odwrócić się, albo do czegoś wrócić. To jest nawrócenie. Na przykład najpierw muszę zostawić tą pierwszą część, tzn. odwrócić się od grzechu, od złego stosunku do innych ludzi, od złego odnoszenia się także do siebie, a potem wrócić do Boga. Kara za urodzenie dziecka w terminie nieuzgodnionym z pracodawcą. Tak postąpiła jedna z chińskich firm, wywołując falę krytyki wśród internautów. Chiny zniosły obowiązującą przez ponad trzy dekady politykę jednego dziecka. Poluzowanie kontroli urodzeń to jednak problem dla niektórych chińskich firm. Teraz, gdy społeczeństo chińskie gwałtownie się starzeje, zasada „jedna para – jedno dziecko” została zniesiona. Jednak przez niemal cztery dekady wiele zdążyło się zmienić. Zasada mówiła, że rodzinie wolno mieć tylko jednego potomka (na wsi zezwalano na dwójkę) – chyba, że jako pierwsza urodziła się dziewczynka. Jeśli małżeństwo odważy się mieć drugie dziecko, to będzie musiało płacić bardzo wysoką karę, a „nadprogramowe” dziecko nie będzie miało prawa do nauki, ani leczenia. Zasada „jedna para - jedno dziecko” obowiązywała w Państwie Środka od lat siedemdziesiątych. Miała na celu ograniczenie przyrostu naturalnego. Członkowie KC postanowili znieść zasadę „jedna rodzina - jedno dziecko', obowiązującą od 1979 roku. Według słów partyjnych szefów, główną przyczyną stało się starzenie pracującej ludności: poczynając od 2013 roku liczba zdolnych do pracy obywateli spada, i w 2050 roku zgodnie z oczekiwaniami wyniesie 25% całej ludności. Czym jest polityka jednego dziecka? Polityka jednego dziecka w Chinach nie cieszy się dobrą sławą w zachodnim świecie. Wprowadzona w 1979 roku, jako krótko okresowy środek, miał w pierwotnym założeniu pomóc chińskiej klasie robotniczej stać się kulturą małych rodzin. Dziecko, które wierzy we własną siłę, ma oparcie w najbliższych i świadomość nienaruszalności swoich granic, będzie odporniejsze. U małego dziecka można to robić chociażby podczas zabawy w mocowanie się, czy łaskotki. Zasada jest prosta - jeżeli dziecko mówi „nie”, należy to uszanować i przerwać zabawę.

Chiny: firma karze za drugie dziecko - Wykop.pl